در زمان های گذشته برای خودروها از زنجیر استفاده می شد. ولی امروزه به جای زنجیر از تسمه تایم در خودرو ها استفاده می کنند. زمان تعویض تسمه تایم بستگی به موارد مشخصی دارد. تسمه تایم و زنجیر دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند. لازم به ذکر است که هنوز هم در برخی ماشین های سنگین از زنجیر استفاده می کننند. زنجیر به علت داشتن جنس فلزی از آسیب‌هایی که ممکن است در تسمه تایم وجود داشته باشد، در امان بوده و و نیازی به تعویض ندارد.

Call Now Button