همانطور که در یک خودرو برای حرکت به نیروی محرکه نیاز می باشد، برای بازداشتن آن نیز لازم است که از یک نیرو استفاده شود. این نیرو با استفاده از سیستم ترمز خودروهای سواری ایجاد می‌شود. در سیستم ترمز یک خودرو دیسک ها دارای نقش بسیار مهمی هستند. در حقیقت بخشی از خودرو وجود دارد که با دیسک درگیر می‌شود تا اصطکاک ایجاد شود و از این درگیری خودرو باز ایستاد. یکی از نکات مهمی که رانندگان باید در مورد آن اطلاع داشته باشند، زمان تعویض لنت ترمز است. چون لنت ترمز از قسمت های بسیار مهم و حساس خودرو محسوب می‌شود، زمان تعویض این قطعه دارای نشانه های قابل تشخیص می باشد. لرزش پدال ترمز یکی از این نشانه ها بوده و از تنظیم خارج شدن فرمان خودرو را نیز می‌توان به عنوان یکی از این نشانه ها در نظر گرفت. ایجاد صدای ناهنجار از سوی لنت نیز نشانه ای برای تعویض لنت ترمز می باشد.