2,600,900

لنت ترمز چیست؟ قیمت لنت ترمز خودرو های کیا و هیوندا

لنت ترمز جلو اصلی هیوندای Hyundai i20

8,382,400
16,907,400
10,707,400

لنت ترمز چیست؟ قیمت لنت ترمز خودرو های کیا و هیوندا

لنت ترمز عقب اصلی I20

10,143,200