در خودروها برای روشن شدن موتور از بنزین داخل باک سوخت استفاده می‌شود. ولی در صورت وجود ناخالصی های کوچکی مثل تراشه‌ ی رنگ، زنگ زدگی، خاک یا دیگر ذرات آلاینده که در اثر فرسودگی خود باک یا کثیف شدن شلنگ های انتقال سوخت به وجود می آید، ممکن است عملکرد موتور مطلوب نباشد. بنابراین برای جلوگیری از فرسودگی و خرابی پمپ سوخت از فیلتر بنزین استفاده می‌شود. فیلتر بنزین درون باک قرار می گیرد و برای جلوگیری از ورود این ناخالصی‌ها طراحی می‌شود. قرار گرفتن فیلتر بنزین در باک دارای عملکردی مثل فیلتر هوا بوده و پیش از این که ذرات بتوانند وارد موتور شوند آن ها را به دام خواهد انداخت. در صورت بروز نشانه هایی مانند:

مشکلات عملکرد موتور
استارت زدن ماشین به سختی انجام شود
پمپ سوخت آسیب دیده
بوی اگزوز
مشکلات کاربراتور و انژکتور
باید برای تعویض فیلتر بنزین اقدام کرد.